IJsclub excelsior, bindt de schaatsen onder……!

Helaas kon er dit seizoen, 2017/2018, niet geschaatst worden. Daarom willen wij de leden van IJsclub Excelsior uit Hattemerbroek, toch eenmalig de mogelijkheid bieden om te kunnen schaatsen. Op vertoon van de ledenkaart en legitimatie kunnen leden op 24 februari 2018 vanaf 17.00 uur gratis schaatsen bij Flevonice.

De leden van IJsclub Excelsior kunnen zich melden tussen 17.00 uur t/m 18.30 uur Bij de bestuursleden die dan aanwezig zullen zijn.
Haalt u als lid de schaatsen uit het vet??
Dan zien wij u graag op 24 februari 2018 bij Flevonice

Posted in Geen categorie | Leave a comment

IJsbaan donderdag 8 februari gedeeltelijk open voor Jeugdleden t/m 12 jaar

De ijsbaan is vanmiddag gedeeltelijk open.
Let op: baan alleen open voor jeugdleden t/m 12 jaar.
Openingstijd 13:30 -17:00 uur.

 

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Ledenvergadering en aanmelding nieuwe leden IJsclub Excelsior

I J S C L U B “E X C E L S I O R”

Secretariaat:
Vinkenhof 19
8094 BC HATTEMERBROEK

Geacht lid,

Hierbij ontvangt u het lidmaatschapskaartje voor het seizoen 2017/2018. Bij verlies maken wij u erop attent dat een nieuw kaartje € 1,- kost.

Middels deze brief nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10 november a.s. om 19:30 uur in ons clubhuis aan de Voskuilerdijk 25c te Hattemerbroek.
De agenda vermeldt de volgende punten:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Opmerkingen notulen Algemene ledenvergadering 11 november 2016
  4.  Jaarverslag
  5. Financieel jaarverslag
  6. Verslag kascommissie
  7. Bestuursverkiezing: De bestuursleden Gerrie Scholten en Albert van Essen zijn volgens het rooster aftredend. Kandidaat-leden kunnen zich tot voor de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij één van de bestuursleden.
  8. Verbeteringen voor het seizoen 2017/2018
  9.  Rondvraag
  10.  Sluiting

Nieuwe leden kunnen zich op woensdag 1 november a.s. tussen 19:00 uur en 20:00 uur opgeven op de volgende adressen:
• Gerrie Scholten, Noordsingel 183, Wezep.
• Jasper Fijn, Vinkenhof 19, Hattemerbroek.
Contributie voor leden tot 16 jaar is € 3,-. Vanaf 16 jaar is de contributie € 6,-.

Wanneer er geen natuurijs komt tijdens het ijsseizoen 2017/2018, zal er door het bestuur een kortingsdag georganiseerd worden bij Flevonice. Dit zal aan het einde van het ijsseizoen zijn. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

Voor meer informatie over het lidmaatschap of de ijsbaan verwijzen wij u naar www.ijsclubexcelsior.nl
Like ons op facebook pagina IJsclub Excelsior Wezep Hattemerbroek.

Het bestuur wenst U een prettig seizoen toe.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur IJsclub Excelsior

NB: Wilt U wanneer de betrokken leden niet meer op dit adres woonachtig zijn contact opnemen met Jasper Fijn, Vinkenhof 19, 8094 BC Hattemerbroek

Posted in Geen categorie | Leave a comment