Werkdag maakt meer ruimte voor ‘alternatief’ schaatsen.

Op zaterdag 17 november werd op ijsbaan de jaarlijkse najaarswerkdag gehouden. Het animo onder de vrijwilligers was groot, meer dan vijfentwintig personen gingen aan de slag om alles in orde te maken voor het ijsseizoen. Naast ramen lappen, schilderen, dakgoot schoonmaken enz, werd er ook lichtmast verplaatst. Door de verplaatsing van de lichtmast is het… Continue reading Werkdag maakt meer ruimte voor ‘alternatief’ schaatsen.

Kaartverkoop IJsclub Excelsior

Nieuwe leden kunnen zich op woensdag 14 november a.s. tussen 19:00 uur en 20:00 uur opgeven op de volgende adressen: • Gerrie Scholten, Noordsingel 183, Wezep. • Jasper Fijn, Vinkenhof 19, Hattemerbroek. Contributie voor nieuwe leden die zich op woensdag 14 november opgeven is: tot 16 jaar € 3,-. en vanaf 16 jaar is de… Continue reading Kaartverkoop IJsclub Excelsior

Ledenvergadering IJsclub Excelsior

Hierbij willen wij de leden uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 16 november a.s. om 19:30 uur in ons clubhuis aan de Voskuilerdijk 25c te Hattemerbroek. De agenda vermeldt de volgende punten: Opening Ingekomen stukken en mededelingen Opmerkingen notulen Algemene ledenvergadering 18 november 2011 Jaarverslag Financieel jaarverslag Verslag kascommissie Bestuursverkiezing. Kandidaat-leden kunnen zich tot… Continue reading Ledenvergadering IJsclub Excelsior