Kaartverkoop IJsclub Excelsior Wezep – Hattemerbroek

Nieuwe leden kunnen zich op woensdag 13 november a.s. tussen 19:00 uur en 20:00 uur opgeven op de volgende adressen: • Gerrie Scholten, Noordsingel 183, Wezep. • Jasper Fijn, Vinkenhof 19, Hattemerbroek. Contributie voor nieuwe leden die zich op woensdag 13 november opgeven is: tot 16 jaar € 3,-. en vanaf 16 jaar is de… Continue reading Kaartverkoop IJsclub Excelsior Wezep – Hattemerbroek

Ledenvergadering vrijdag 15 november 2013

Hierbij willen wij de leden uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 november a.s. om 19:30 uur in ons clubhuis aan de Voskuilerdijk 25c te Hattemerbroek. De agenda vermeldt de volgende punten: Opening Ingekomen stukken en mededelingen Opmerkingen notulen Algemene ledenvergadering 16 november 2012 Jaarverslag Financieel jaarverslag Verslag kascommissie Bestuursverkiezing: De bestuursleden Peter Rotman,… Continue reading Ledenvergadering vrijdag 15 november 2013