Ledenvergadering en kaartverkoop

Nieuwe leden kunnen zich op woensdag 16 november a.s. tussen 19:00 uur en 20:00 uur opgeven op de volgende adressen:
• Gerrie Scholten, Noordsingel 183, Wezep.
• Jasper Fijn, Vinkenhof 19, Hattemerbroek.
Contributie voor leden tot 16 jaar is € 3,-. Vanaf 16 jaar is de contributie € 6,-.

Ledenvergadering op vrijdag 18 november a.s. om 20:00 uur in ons clubhuis aan de
Voskuilerdijk 25c te Hattermerbroek.
De agenda vermeldt de volgende punten:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Opmerkingen notulen Algemene ledenvergadering 19 november 2010
4. Jaarverslag
5. Financieel jaarverslag
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursverkiezing
De bestuursleden Albert van Essen en Gerrie Scholten zijn volgens rooster aftredend.
Kandidaat-leden kunnen zich tot voor de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij één
van de bestuursleden.
8. Seizoen 2011/2012
9. Rondvraag
10. Sluiting

Het bestuur wenst U een prettig seizoen toe. Met vriendelijke groeten, Bestuur IJsclub Excelsior

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.