Ledenvergadering IJsclub Excelsior

Hierbij willen wij de leden uitnodigen voor de Algemene
Ledenvergadering op vrijdag 16 november a.s. om 19:30 uur in ons clubhuis aan de
Voskuilerdijk 25c te Hattemerbroek.

De agenda vermeldt de volgende punten:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Opmerkingen notulen Algemene ledenvergadering 18 november 2011
  4. Jaarverslag
  5. Financieel jaarverslag
  6. Verslag kascommissie
  7. Bestuursverkiezing. Kandidaat-leden kunnen zich tot voor de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij één van de bestuursleden. De bestuursleden Hans Eckelboom, Arie van ‘t Ende en Jasper Fijn zijn volgens het rooster aftredend. Deze heren stellen zich tevens weer verkiesbaar voor de periode van 4 jaren.
  8. Seizoen 2012/2013
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.