Ledenvergadering vrijdag 15 november 2013

Hierbij willen wij de leden uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 november a.s. om 19:30 uur in ons clubhuis aan de
Voskuilerdijk 25c te Hattemerbroek.

De agenda vermeldt de volgende punten:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Opmerkingen notulen Algemene ledenvergadering 16 november 2012
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Bestuursverkiezing:
  De bestuursleden Peter Rotman, Jack van ‘t Ende en Cor Heijblok zijn volgens het rooster aftredend.
  Kandidaat-leden kunnen zich tot voor de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij één van de bestuursleden.
 8. Seizoen 2012/2013
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.